Tel. 046 – 452 85 19
Logo - Handtherapie Sittard

Aandoeningen waar wij mee kunnen helpen:

Vinger(s) uit de kom (luxatie)

Wat is een vinger uit de kom?

Een vinger uit de kom is een ontwrichting van de in de vinger zittende gewrichten, ook wel luxatie genoemd. Een vinger uit de kom kan veroorzaakt worden doordat er veel kracht op de uitgestrekte vinger terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan het uitoefenen van een balsport waarbij de bal op het topje van de uitgestrekte vinger terecht komt. Als een vinger uit de kom raakt kan dit op verschillende manieren schade aanrichten.

Wat merk je van een luxatie?

Wanneer je een vinger uit de kom hebt ervaar je vaak plotse intense vingerpijn op het moment van het incident. Dit gaat meestal gepaard met een zichtbare vervorming van het gewricht. Soms is een hoorbare ‘pop’ of scheuring waarneembaar. De pijn is aanwezig ter hoogte van het aangedane gewricht in de vinger. In sommige gevallen kan de vingerluxatie gerefereerde (=uitstralende) pijn geven naar de hand. Ook kan er zwelling optreden in het gewricht en kunnen er tintelingen in de vinger aanwezig zijn.

Wanneer de gedislokeerde vinger ‘terug in de kom’ is gebracht, kan er een zeurende pijn en stijfheid aanwezig blijven. De blauw-verkleuring die kan optreden na het incident kan soms pas na enkele dagen ontstaan. De pijnklacht kan toenemen tijdens activiteiten of juist NA de activiteiten in rust. Provocerende handelingen kunnen zijn: potjes opendraaien, deuren openen, schrijven, typen, grijpen, huishoudelijke activiteiten etc. Ook kan er zwakte en een blijven instabiel gevoel in het gewricht aanwezig zijn. Men loopt door de mogelijke schade aan het bindweefsel rondom het gewricht altijd het risico op een her-luxatie.

Wat kan je eraan doen?

De behandeling van een vingerluxatie bestaat in de beginperiode uit 'immobilisatie'. In de praktijk kunnen we voor u een spalk maken. De vinger moet een aantal weken in een splint, zodat het beschadigde bindweefsel kan helen. Gedurende deze periode zal er specifieke oefentherapie worden toegepast gericht op het behouden van beweging en kracht.

Last van een vinger uit de kom?